Jordi Cárdenas Lozano, Pintor Muralista. 

Menorca, 1991. 

Assentat a Menorca (Illes Balerars), m'agrada desenvolupar la meva feina fent pintures murals per embellir espais i formar par de l'art públic. La meva formació artística i la meva carrera professional m'han ensenyat diferents concepcions, tècniques i procediments  que alimenten i enriqueixen el meu amor per aquesta disciplina. "A-MUR" és la conseqüència d'aquest interès.  Crec que les pintures murals poden transformar i afegir valor als espais. A més, poden aportar un impacte positiu i agradable als usuaris que les gaudeixen. A cada projecte, m'agrada crear una imatge adequada a l'espai. Per aquesta raó, el meu treball es pot considerar com un "site specific". Aquest projecte té com a objectiu treballar una diversitat estètica i  temàtica per a cada projecte.